Klargjøring av lovverket innen den medisinsk-estetiske bransje

Dette medfører at alle mine klienter som vil utføre medisinske behandlinger trenger en forordning av klinikkens ansvarlige lege på forhånd. Ta derfor kontakt i god tid før du vil ha utført behandlingen slik at jeg kan sette opp en konsultasjon for deg. For å kunne ta Botox (muskelrelakserende lokal-injeksjon), må nye kunder fylle ut helseskjema …